juuli 13, 2024
Lõõtsa 8, Tallinn, Eesti
Buller Uudised

Kultuuri- ja spordiprojektide ning -investeeringute toetamine õiglaseks üleminekuks Ida-Virumaal

Novembrist on avatud võimalus taotleda toetust Ida-Virumaaga seotud projektidele, mis tugevdavad kogukonna kuuluvustunnet ja identiteeti, parandavad sellega elukeskkonda, suurendavad piirkonna atraktiivsust ning toetavad sotsiaalse ettevõtluse arendamist. Meede on mõeldud eelkõige kohalikele kogukondadele, kuid toetust saavad taotleda ka teised regiooni arengusse panustavad organisatsioonid. Toetuse taotlemisest kultuuri- ja spordivaldkonna vaates kirjutas lähemalt ministeeriumi välisvahendite juht Kärt Kallion.

Read More