juuli 13, 2024
Lõõtsa 8, Tallinn, Eesti
Buller Uudised Televisioon

Kultuuriminister soovib rahastada telemaja ehitamist 62 miljoni euroga

Kultuuriministeerium, telemaja rahastamine

Kultuuriminister Heidy Purga tegi Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku, et Kultuurkapital rahastaks Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uue telemaja kui riiklikult tähtsa kultuuriehitise rajamist seitsme aasta jooksul kokku kuni 62 miljoni euroga.

Ettepaneku kohaselt maksaks Kultuurkapital aastatel 2025-2027 8 miljonit eurot aastas, aastatel 2028-2030 9 miljonit eurot aastas ja 2031. aastal 11 miljonit eurot.

Telemaja ehituse maksumuseks on kalkuleeritud koos käibemaksuga veidi üle 77 miljoni euro. Puuduolev summa kaetakse omarahastusega. „Selleks kasutatakse raha, mis saadakse telemaja müügist ning ERR-ile kuulunud ja Tuisu tänaval asunud kinnistute müügist saadud jääki,“ edastas Purga kirjas Kultuurkapitalile.

Ehitusmaksumus sisaldab osaliselt ka tehnikat maksumusega kuni 16 miljonit eurot. Seda ületava summa katab ERR varasematel perioodidel kogunenud tulemi arvelt. Mööbel ja muu sisseseade, sealhulgas teletööks vajalikud liigutatavad seadmed, kogumaksumusega kuni 12,6 miljonit eurot osaliselt liisitakse, osaliselt kasutatakse juba varem hangitud seadmeid või soetatakse eelarvest ERR-ile iga-aastaselt eraldatava investeeringutoetuse sihteraldise arvelt.

Riigikogu kultuurikomisjon kiitis uue telemaja ehitamise rahastamise heaks 29. aprillil. 

Allikas: BNS via Buller Meedia | Pilt: Shutterstock